Kontakt

Naziv zavoda:
DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI IZLAKE (skrajšano: Eberlov dom)
Izlake 13, 1411 Izlake

Tel. centrala: 03/ 567 41 04,
03/ 567 40 85,
03/ 567 91 04,
03/ 567 90 85
Faks: 03/ 567 35 07
e-mail: izlake@ssz-slo.si ali info@dso-izlake.si

Odgovorna oseba zavoda:
Mateja Černi, univ. dipl. ekon., direktorica
Tel.: 03/ 567 95 07
e-mail: mateja.cerni@dso-izlake.si

Odgovorna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Urška Kolar, univ. dipl. soc. del., samostojna svetovalka
e-mail: urska.kolar@dso-izlake.si

Socialna služba:
Urška Kolar, univ. dipl. soc. del., samostojna svetovalka
e-mail: urska.kolar@dso-izlake.si

Služba zdravstvene nege in oskrbe
Vodja službe: Mateja Jagodič Pavlin, dipl. m. s., dipl. upr. org.
tel.: 041 674 749
e-mail: mateja.pavlin@dso-izlake.si

Rehabilitacija bolnikov po možganski kapi
Srečko Jurič, dipl. zdravstvenik
tel.: 041 674 749
e-mail: srecko.juric@dso-izlake.si

Služba prehrane in strežbe
Vodja kuhinje: Anica Masleša, ing. živilstva
e-mail: ani.maslesa@dso-izlake.si

Nabavna in tehnično-vzdrževalna služba
Vodja službe: Andrej Razboršek
e-mail: andrej.razborsek@dso-izlake.si

Računovodsko-finančna služba
Vodja službe: Mojca Petek, mag. manag.
e-mail: mojca.petek@dso-izlake.si

Fizioterapija
Vodja: Andreja Ševerkar, viš. fth, mentorica
e-mail: fizioterapija@dso-izlake.si

Služba pomoči družini na domu
Koordinatorka in vodja službe: Jessica Käpp Prelovšek, mag.soc.geron.
e-mail: koordinator@dso-izlake.si