Kontakt

Naziv zavoda:
DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI IZLAKE (skrajšano: Eberlov dom)
Izlake 13, 1411 Izlake

Tel. centrala: 03/ 567 41 04,
03/ 567 40 85,
03/ 567 91 04,
03/ 567 90 85
Faks: 03/ 567 35 07
e-mail: izlake@ssz-slo.si ali info@dso-izlake.si

Odgovorna oseba zavoda:
Mateja Černi, univ.dipl.ekon., direktorica
Tel.: 03/ 567 95 07
e-mail: mateja.cerni@dso-izlake.si

Odgovorna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Urška Kolar, univ. dipl. soc. del., višja svetovalka
Tel.: 051 668 892
e-mail: urska.kolar@dso-izlake.si

Socialna služba:
Urška Kolar, univ. dipl. soc. del., višja svetovalka
Tel.: 051 668 892
e-mail: urska.kolar@dso-izlake.si

Služba zdravstvene nege in oskrbe
Vodja službe: Mateja Jagodič Pavlin, dipl.m.s., dipl.upr.org., namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe
tel.: 041 679 922
e-mail: mateja.pavlin@dso-izlake.si

Oddelek rehabilitacija bolnikov po možganski kapi
tel.: 051 219 242
e-mail: fizioterapija@dso-izlake.si

Vodje timov zdravstvene nege in oskrbe
Srečko Jurič, dipl. zdravstvenik
Tel.: 041 674 749
e-mail: srecko.juric@dso-izlake.si

Amra Džananović, dipl. med.sestra
Tel.: 041 674 749
e-mail: amra.dzananovic@dso-izlake.si

Sandra Cestnik, dipl. med.sestra
Tel.: 041 674 749
e-mail: sandra.cestnik@dso-izlake.si

Amadeja Petković, dipl. med.sestra
Tel.: 041 674 749
e-mail: zdravstvena.nega@dso-izlake.si

Ambulantni medicinski sestri
T
el: 051 661 038
Metka Rogan, SMS
Natalija Lovrač, SMS

Služba prehrane in strežbe
Vodja kuhinje: Anica Masleša, ing.živilstva
e-mail: ani.maslesa@dso-izlake.si

Nabavna in tehnično-vzdrževalna služba
Vodja službe: Andrej Razboršek
e-mail: andrej.razborsek@dso-izlake.si

Finančno računovodska služba
Vodja službe: David Jančič, mag.manag.
Tel.: 041 439 362
e-mail: david.jancic@dso-izlake.si

Fizioterapija
Vodja: Andreja Ševerkar, viš. fth, svetovalka
e-mail: fizioterapija@dso-izlake.si

Služba pomoči družini na domu
Koordinatorka in vodja službe: Jessica Käpp Prelovšek, mag.soc.geron.
Tel: 041 310 829
e-mail: koordinator@dso-izlake.si