Kontakt

Naziv zavoda:
DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI IZLAKE (skrajšano: Eberlov dom)
Izlake 13, 1411 Izlake

Tel. centrala:
03/ 567 41 04,
03/ 567 40 85,
03/ 567 91 04,
03/ 567 90 85
Faks: 03/ 567 35 07
e-mail: izlake@ssz-slo.si ali info@dso-izlake.si

 

Odgovorna oseba zavoda
Mateja Černi, univ.dipl.ekon., direktorica
Tel.: 03/ 567 95 07
e-mail: mateja.cerni@dso-izlake.si

Odgovorna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja
Mateja Černi, univ.dipl.ekon., direktorica
Tel.: 03/ 567 95 07
e-mail: mateja.cerni@dso-izlake.si

Socialna služba
Tina Krautberger, univ.dipl.soc.del.
Tel.: 051 668 892
e-mail: tina.krautberger@dso-izlake.si

Služba zdravstvene nege in oskrbe
Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe:
Mateja Jagodič Pavlin, dipl.m.s., dipl.upr.org.
Tel.: 03/ 567 41 04
e-mail: mateja.pavlin@dso-izlake.si

Splošne informacije o stanovalcih pri vodji tima posamezne enote:
Tel.: 03/ 567 41 04 (centrala)
Tel.: 041 674 749

Enota Lipa in enota Hrast (1. nadstropje):
Sandra Cestnik, dipl.m.s.
e-mail: sandra.cestnik@dso-izlake.si

Enota Breza (2. nadstropje):
Amadeja Petković, dipl.m.s.
e-mail: zdravstvena.nega@dso-izlake.si

Enota Javor (3. nadstropje):
Amra Džananović, dipl.m.s.
e-mail: amra.dzananovic@dso-izlake.si

Enota Prizidek in enota Rožmarin:
Srečko Jurič, dipl.zn.
e-mail: srecko.juric@dso-izlake.si

Za informacije o zdravstvenem stanju stanovalcev se naročite pri medicinski sestri v ambulanti:
Natalija Lovrač, SMS
Metka Rogan, SMS
Tel.: 03/ 567 41 04 (centrala)
Tel.: 051 661 038

Fizioterapija in delovna terapija ter enota rehabilitacije bolnikov po možganski kapi (enota Hrast)
Vodja tima: Andreja Ševerkar, viš.fth., svetovalka
tel.: 051 219 242
e-mail: fizioterapija@dso-izlake.si

Služba prehrane in strežbe
Vodja službe: Anica Masleša, ing.živ.
Tel.: 03/ 567 41 04
e-mail: ani.maslesa@dso-izlake.si

Nabavna in tehnično-vzdrževalna služba
Vodja službe: Andrej Razboršek
Tel.: 03/ 567 41 04
e-mail: andrej.razborsek@dso-izlake.si

Služba pomoči družini na domu
Koordinatorka: Jessica Käpp Prelovšek, mag.soc.geron.
Tel: 041 310 829
e-mail: koordinator@dso-izlake.si

Finančno računovodska služba
Vodja službe: David Jančič, mag.manag.
Tel.: 03/ 567 41 04
e-mail: david.jancic@dso-izlake.si