Služba zdravstvene nege in oskrbe

Cilj zdravstvene nege in oskrbe je celostna obravnava stanovalca. Delo poteka 24 ur in 365 dni v letu. Stanovalcem zagotavljamo njihovi starosti in zdravstvenemu stanju primerno oskrbo, zdravstveno nego, zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo.

Stanovalcem nudimo storitve, ki jih potrebujejo glede na njihovo stopnjo samostojnosti in sposobnost izvajanja osnovnih življenjskih aktivnosti, ki jih ugotavljamo ob sprejemu in ob vsakem poslabšanju zdravstvenega stanja.

 

Storitve oskrbe obsegajo:

 • bivanje v ogrevanih, vzdrževanih in po potrebi tudi dodatno opremljenih sobah (bolniška postelja,trapez),
 • celodnevno starosti primerno prehrano,
 • pranje in likanje osebnega perila,
 • čiščenje bivalnih prostorov,
 • stalna skrb za osebno higieno (umivanje, kopanje, britje, striženje nohtov),
 • oblačenje, slačenje, obuvanje, sezuvanje,
 • pomoč pri vstajanju in hoji,
 • vsakodnevno urejanje postelje in menjava posteljnine, spalne srajce itd.,
 • priprava in serviranje napitkov,
 • posedanje na voziček in transfer,
 • čiščenje ortopedskih in drugih pripomočkov,
 • menjava plenic pri inkontinenci blata in urina.

V Domu skrbimo tudi za stanovalce, ki zaradi demence in drugih podobnih stanj potrebujejo celodnevno prisotnost osebja in varovanje. Stanovalci z demenco, ki potrebujejo posebno skrb in varnost, ki bi lahko odtavali in ogrozili svoje življenje, so nastanjeni na enoti Rožmarin (varovani oddelek), kjer za njihovo varnost poskrbimo s prisotnostjo osebja in tehničnimi varovalnimi sredstvi.

Storitve zdravstvene nege

Storitve izvajajo medicinske sestre, zdravstveni tehniki in bolničarke. Zdravstvena nega je odvisna od stopnje prizadetosti posameznega stanovalca, od vrste in število opravljenih zdravstvenih storitev, porabe časa negovalnega osebja in zajema:

 • načrtno opazovanje, ocenjevanje in spremljanje zdravstvenega stanja stanovalcev,
 • zagotavljanje dobrega počutja, občutek varnosti, pripadnosti in spoštovanja,
 • spodbujanje k lastni aktivnosti in največji možni meri samostojnosti,
 • ohranjanje in spodbujanje socialnih odnosov,
 • velika mera razumevanja in umirjene podpore,
 • vodenje in nadzor,
 • pomoč oziroma izvajanje dnevnih aktivnostih (gibanje, osebna higiena, oblačenje, spanje in počitek, odvajanje, prehranjevanje),
 • zagotavljanje inkontinenčnih pripomočkov,
 • zagotavljanje in delitev zdravil,
 • izvajanje medicinsko tehničnih posegov po naročilu zdravnika,
 • urejanje specialističnih pregledov v drugih zdravstvenih ustanovah,
 • zagotavljanje spremstva,
 • sodelovanje s svojci.

Trikrat tedensko (ponedeljek, torek, petek) nas obišče zdravnica specialistka splošne medicine, ki je zaposlena v Zdravstvenem domu Zagorje. Preglede opravlja v domski ambulanti in po sobah stanovalcev. V času izven njene delovne obveznosti nudi našim stanovalcem nujno medicinsko pomoč zdravnik iz dislocirane enote splošne ambulante Zdravstvenega doma Zagorje, ki ima prav tako svoje prostore v našem Domu oziroma dežurni zdravnik iz ZD Zagorje. Zdravnica odreja način zdravljenja, predpisuje terapijo, diete in fizioterapevtske storitve. Na željo stanovalcev oz. njihovih svojcev pripravi tudi razne strokovne predloge (npr. predlog za dodatek za pomoč in postrežbo), ki pa jih je potrebno plačati.

Informacije o zdravstvenem stanju, zdravljenju, rehabilitaciji itd., sme dajati samo izbrani zdravnik. Informacije se posredujejo osebno v ambulanti ali po telefonu, po predhodnem dogovoru z ambulantno sestro.

Sodelovanje s svojci je vedno zaželeno. Svojci zagotavljajo tudi spremstvo za prevoze v zdravstvene ustanove, ki niso nujni. Za dodatno plačilo, po predhodnem dogovoru, pa lahko to izvedejo tudi delavci Doma.