Sprejem v Dom

Sprejem v Dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ( Ur.l. RS 38/04, 23/06, 42/07).

Pred sprejemom je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

  • Prošnjo za sprejem, ki jo dobite v socialni službi Doma - obrazec
  • zdravniško spričevalo za sprejem v Dom - obrazec
  • pooblastilo zastopniku - obrazec , ali odločbo o skrbništvu za poseben primer pristojnega CSD

O prispeli vlogi odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust doma, ki o svoji odločitvi prosilca tudi pisno obvesti.

Vse zainteresirane starostnike vabimo, da se osebno oglasijo v Domu, kjer lahko v razgovoru s socialno delavko Doma dobijo več podrobnejših informacij o sprejemu.