Socialna služba

Odločitev starostnika za odhod v Dom starejših občanov ni lahka in je povezana z mnogimi dilemami, vprašanji, stiskami s katerimi se starejši človek težko sooča in spopada sam. Zato se ob odločitvi za odhod v Dom najprej sreča s socialno delavko, katere naloga je blažiti težave, pomagati pri reševanju problemov, svetovati.

Socialna delavka v Domu vodi postopke sprejema v Dom, izvaja postopek sprejema, sprejme stanovalca v dom in mu pomaga pri njegovem vključevanju v drugačno zanj novo življenjsko okolje.

Novo sprejetim stanovalcem socialna delavka nudi posebno pozornost in jim pomaga pri vživljanju v novo okolje. Zato je v začetku poudarek na individualnih razgovorih, v katerih ugotavlja starostnikove potrebe, želje, morebitne težave in stiske.

S svetovalnim delom pomaga socialna delavka posamezniku reševati socialne stiske in težave, posreduje pri urejanju medsebojnih odnosov, premeščanju v druge sobe ter nudi svetovanje in oporo pri obremenilnih situacijah.

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov je pomembna naloga socialne delavke in pomeni predvsem sodelovanje s svojci stanovalcev, ki poteka na različne načine – individualni razgovori, sestanki s svojci, predavanja za svojce ipd., ter koordinacija mreže prostovoljcev.

Z organizacijo prostočasnih aktivnosti poskrbimo, da življenje v domu poteka pestro in razgibano.

V Domu delujejo krožki: likovni krožek, krožek ročnih del, krožek pletenja košaric, pevski zbor, molitvena skupina, športno-rekreativni krožek, debatni krožek, ugankarski krožek ipd.

Vsak mesec načrtujemo bogat program prireditev: obiski pevskih zborov, dramskih skupin, ansamblov, otrok ipd. izlete, praznovanja rojstnih dni, tombolo ipd.

Uradne ure socialne delavke: delavnik od 8.00 do 14.00, sreda od 9.00 do 17.00.