Rehabilitacija bolnikov po preboleli možganski kapi

V prostorih našega Doma se nahaja tudi oddelek za rehabilitacijo bolnikov po preboleli možganski kapi. Rehabilitaciji je namenjeno 15 postelj. Vključitev v program rehabilitacije je možna le z napotnico fiziatra iz Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo invalidov (IRSR). V obravnavo so vključeni bolniki po pravkar preboleli možganski kapi, izvajamo pa tudi obnovitveno rehabilitacijo za tri tedne z napotnico oz. s predlogom fiziatra iz IRSR.

Kako poteka rehabilitacija?

Za rehabilitante skrbi rehabilitacijski tim, ki ga sestavljajo: specialistka interne medicine, višja medicinska sestra, štiri fizioterapevtke, dve delovni terapevtki, medicinske sestre in negovalke. Enkrat mesečno nas obišče tudi fiziatrinja, ki bolnikom svetuje primerne pripomočke in jih napoti v ambulanto, kjer te pripomočke dobijo ali pa jih zanje izdelajo.

Rehabilitacija se prične že v sobi bolnika. Obišče ga delovna terapevtka, ki ga uči posedanja iz postelje na voziček ali stol, oblačenja, hranjenja, izvajanja osebne higiene…

Fizioterapevtsko obravnavo izvajajo fizioterapevtke v telovadnici, ki je opremljena z različnimi pripomočki. Bolniki so vključeni v skupinsko telovadbo in individualno obravnavo. Po predhodnem pregledu zdravnice specialistke interne medicine imajo bolniki možnost elektroterapije, hidroterapije, termoterapije in krioterapije.

Uspehi rehabilitacije so odvisni od različnih dejavnikov: obsežnosti inzulta, spremljajočih obolenj in sodelovanja bolnika.

rehabilitacija

Kako pomagati prizadetemu po kapi?

Možganska kap je bolezen, ki pri človeku pusti posledice, s katerimi je potrebno živeti. Vsi, ki živijo s prizadetimi po kapi, se morajo naučiti, da mu pomagajo ravno v pravi meri, sicer rezultati rehabilitacije izzvenijo. Svojci prizadetih po kapi imajo v našem Domu možnost edukacije, kako s to boleznijo živeti v domačem okolju. Poučimo jih o načinu pomoči prizadetim, ker je izredno pomembno vzdrževanje stanja, ki ga dosežemo v času rehabilitacije.

V rehabilitaciji bolnika po kapi je največjega pomena kinezioterapija, to je terapija z gibanjem. Izvajajo jo fizioterapevtke, ki poznajo različne tehnike fizioterapije.

Pomembna veja rehabilitacije je tudi elektroterapija. To so različni protibolečinski tokovi za lajšanje bolečin, ki se pojavijo ob kapi ali za lajšanje spremljajočih kroničnih bolečin, ki so zelo pogoste pri starejši populaciji.

Želja mnogih prizadetih po kapi pa je hidroterapija , na voljo imajo štiri - celično kopel z galvanskim tokom.

Naši bolniki se v času rehabilitacije usposobijo za samostojno hojo ob uporabi različnih pripomočkov (sprehajalna palica, bergle, hodulje, ortopedski čevlji,…) Za večjo varnost velikokrat svetujemo tudi uporabo invalidskega vozička.

Po končani rehabilitaciji se bolniki vračajo v svoje domače okolje. Nemalokrat je potrebno preurediti bivalni prostor in organizirati pomoč prizadetemu na domu (pomoč sorodnikov, sosedov, patronažne službe,…). Včasih pa je prizadetost po kapi prevelika in je potrebna domska namestitev.

Po kapi mora imeti prizadeti železno voljo, da kljub manjši zmožnosti in bolečini ne obupa in si najde cilje, za katere je vredno živeti naprej. Po Sloveniji deluje že trinajst klubov, kjer se bolniki srečujejo s sebi enakimi, si izmenjujejo izkušnje, sodelujejo na predavanjih in se razvedrijo na organiziranih izletih.

Lep pozdrav vsem, ki ste si nabirali moči pri nas, na Izlakah!