EU - Projekti

Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvojMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Naziv projekta: »COVID-19 - Rekonstrukcija Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski«

Ključni cilj projekta: Vzpostaviti infrastrukturo, ki bo zagotovila kakovostno in varno bivanje uporabnikom institucionalnega varstva v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni za osebe, ter prispevala k procesu deinstitucionalizacije.
Namen projekta: Izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev DSO Izlake s prenovo doma, in sicer preurediti več posteljne sobe v eno in dvoposteljne sobe z lastnimi kopalnicami in preprečiti prenos morebitnih okužb v epidemijah. Omogočilo se bo varnejše bivalno in delovno okolje za zaposlene. v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. ,
Finančna podpora: Nepovratna finančna sredstva v višini največ 2.989.109,10 EUR zagotavljata za naložbo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Povezavi za projekt: