Vizija in poslanstvo doma

Naše poslanstvo je omogočati čim bolj dostopno, kakovostno in prijetno življenje starostnikov v Domu ter skrb za dobre in tople odnose med sodelavci, stanovalci, svojci in ostalimi občani. Prizadevali si bomo, da bo Dom izžareval toplino domačega ognjišča, ljudje v njem pa medsebojno zaupanje in zadovoljstvo.