Zahvala

Dragi prijatelji našega doma!
Tudi v našem domu smo v preteklih dneh občutili kako smo v Zasavju povezani in si priskočimo na pomoč ko je to potrebno. Radi bi se zahvalili vsem, ki v teh dneh mislijo na nas in nam na različne načine, predvsem pa z zaščitnimi sredstvi, pomagajo, da skrbimo za naše stanovalce in njihovo zdravje s skrbjo in spoštovanjem, ki si ga zaslužijo.
Zahvala gre seveda na prvem mestu Občini Zagorje ob Savi in županu Matjažu Švaganu, pa Dewesoft d.o.o. Trbovlje, Elnet d.o.o. Izlake, Srednji šoli Zagorje, Vrtcu Zagorje za zaščitna sredstva. Zahvaljujemo se tudi Telekomu za telefone, ki jih uporabljamo za vzpostavitev video klicev, pa revijam Zabavnik, ter Media24 za revije in uganke, ki so jih namenili stanovalcem, za krajši čas.
Zahvaljujemo pa se seveda tudi vam spoštovani svojci, ki nas podpirate in motivirate s svojimi sporočili in lepimi željami ter ste situacijo sprejeli s potrpežljivostjo in razumevanjem.

Ostanite zdravi!

Ekipa DSO Izlake

Nazaj