Začasno varstvo

Začasno varstvo je storitev, ki je vsebinsko enaka institucionalnemu varstvu, le časovno je omejena; traja lahko največ 30 dni. To je oblika skrbi za starejše osebe, ki potrebujejo pomoč in nadzor oziroma organizirano obliko bivanja za čas, ko so družinski člani, ki sicer skrbijo zanje doma, odsotni - so hospitalizirani, na dopustu ali odsotni za krajše obdobje zaradi kakšnega drugega vzroka.

Sprejem v začasno varstvo - glej sprejem v Dom.